Πληροφορίες για Πολίτες - Ασθενείς

Πάσχω από...

Πρόκειται να χειρουργηθώ για...

Πρόκειται να υποβληθώ σε ενδοσκόπηση

Χρήσιμες οδηγίες πριν την επέμβαση

Χρήσιμες οδηγίες μετά την επέμβαση

Θέλω να κλείσω ραντεβού