Γραμματεία Χειρουργικής Κλινικής

Η Γραμματεία της Κλινικής είναι ανοικτή 07:30 έως 13:00. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με αιτήματα πολιτών, ασθενών, συγγενών ασθενών σχετικά με ραντεβού εξωτερικών ιατρείων, διαδικασίες εισαγωγής-εξιτηρίων, αιτήσεων, έκδοσης βεβαιώσεων, αντιγράφων ιστολογικών εξετάσεων, διεκπεραίωσης αιτήσεων ΚΕΠΑ κά.

Γραμματέας

κ. Αναστασία Περράκη

Τηλ. 2132028391
Email: gxgram@thriassio-hosp.gr