Για να κλείσετε ραντεβού

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
213 2028 391

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ
213 2028 317-8, 393

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
213 2028396

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
1535

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

gxgram@thriassio-hosp.gr