Ταυτότητα Κλινικής

Το Τμήμα Γενικής Χειρουργικής και Λαπαροενδοσκοπικών Τεχνικών λειτουργεί από το 1996, έτος που εγκαινιάστηκε η λειτουργία του Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου (400 κλινών). Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος Διευθυντής του Τμήματος από τον 05/2020 είναι ο Χειρουργός Γεράσιμος Δουρίδας ΜD, PhD. Διατελέσαντες συντονιστές Διευθυντές : Νικ. Σετάκης (1996-2010), και Στ. Πιερρακάκης (2011-2020).
Έχοντας διανύσει ήδη 25 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς στον Έλληνα ασθενή, αποτελεί ίσως το «νεότερο» ηλικιακά Τμήμα Χειρουργικής στο λεκανοπέδιο.
Εντάχθηκε πλήρως στο σύστημα γενικών εφημεριών της Β ΔΥΠΕ από το 12/2000, εφημερεύοντας κάθε 4η ημέρα, και παρουσιάζει έκτοτε σταθερά αυξανόμενους δείκτες, -κατ’ απόλυτο και σχετικό αριθμό-, χειρουργικής δραστηριότητας. Ο αριθμός επεμβάσεων κατ’ έτος ξεπερνά τι 1550, εισαγωγών τις 2600, και εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία τις 3100. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 4,2 ημέρες, και η μέση ετήσια πληρότητα 92 %.
Απασχολεί εννέα ειδικευμένους/εξειδικευμένους χειρουργούς, και 8 εκπαιδευόμενους. Η επιλογή του ιατρικού δυναμικού, έγινε βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων. Επιδιώχθηκε στοχευμένη μετεκπαίδευση και απόκτηση εμπειρίας σε τομείς της σύγχρονης χειρουργικής (Χειρουργική ογκολογία, Χειρουργική μαστού, Χειρουργική ενδοκρινών αδένων, Χειρουργική τραύματος, Λαπαροσκοπική Χειρουργική).

Στην Κλινική εντάσσονται και λειτουργούν εξειδικευμένα ιατρεία (ενδοσκοπήσεων, μαστού, ενδοκρινών αδένων, φροντίδας βαρέος πασχόντων, λαπαροσκοπικών τεχνικών). Επίσης έχουν ενταχθεί και δραστηριοποιούνται ένας Αγγειοχειρουργός και ένας θωρακοχειρουργός καλύπτοντας τα αντίστοιχα πεδία ειδικότητας. Η Κλινική έχει πιστοποιηθεί και χορηγεί πλήρη ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής. Διασυνδέεται με το Ογκολογικό Νοσοκομείο Μεταξά και από 14 ετίας διατηρεί Ογκολογικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση ασθενών με νεοπλάσματα. Από τον 06/2021, και υπό την εποπτεία και καθοδήγηση εξειδικευμένου επισκέπτη γαστρεντερολόγου διενεργούνται και επεμβάσεις ERCP (ενδοσκοπικής παλίνδρομης χολαγγειοπαγκρεατογραφίας).
Το Θριάσιο νοσοκομείο καλύπτει πληθυσμιακά περιοχή >250.000 κατοίκων, ενώ η πρόσβαση του μέσω της Αττικής οδού και του Προαστιακού σιδηροδρόμου, το εντάσσουν στο στενότερο νοσοκομειακό δίκτυο του λεκανοπεδίου. Τα εξειδικευμένα εν λειτουργία Τμήματα καλύπτουν όλες τις ιατρικές ειδικότητες [Παθολογία, Καρδιολογία, Αιμοδυναμικό εργαστήριο, Νευρολογία, Νεφρολογία, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Ψυχιατρική, Παιδιατρική, Οφθαλμολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Μαιευτική Γυναικολογία, Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Πλαστική Χειρουργική, Γενική Χειρουργική και Μονάδα Λαπαροενδοσκοπικών Τεχνικών, Μικροβιολογία, Παθολογοανατομικό, Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και αποκατάστασης, Αναισθησιολογικό, Αιματολογικό – Αιμοδοσία, Ακτινολογικό (τμήμα υπερήχων, μαστογράφος, δυο αξονικοί τομογράφοι ο ένας τελευταίας γενιάς), Γαστρεντερολογικό, Μονάδα εγκαυμάτων, Μονάδα εντατικής θεραπείας, Μονάδα εμφραγμάτων].
Στο περιβάλλον αυτό, και στις 9 εν πλήρη λειτουργία χειρουργικές αίθουσες που διατίθενται, διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις, που καλύπτουν ποιοτικά και από άποψης βαρύτητας, όλο το φάσμα της σύγχρονης χειρουργικής. Επιδιώκεται η εφαρμογή λαπαροσκοπικών τεχνικών, και η ανάπτυξη ενδοσκοπικών διαγνωστικών και θεραπευτικών εξετάσεων. Η σπάνια αυτή πολυεπίπεδη υποδομή, δυσεύρετη σε πολλά νοσοκομεία, εξασφαλίζει ιδανικό περιβάλλον ολοκληρωμένης αντιμετώπισης χειρουργικών ασθενών.
Φιλοδοξία των στελεχών του Χειρουργικού Τμήματος, ακόμα και στη σημερινή ιδιαίτερη φάση λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι η συνέχιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και η προσαρμογή στην επερχόμενες νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Σκοπός – αποστολή

(mission statement)

Γενική και εξειδικευμένη χειρουργική

Η προσφορά μοντέρνας γενικής και εξειδικευμένης χειρουργικής βάση των τελευταίων κατευθυντήριων γραμμών (guidelines)

Πολυπαραγοντική προσέγγιση

H πολυπαραγοντική προσέγγιση σύνθετων χειρουργικών προβλημάτων σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες συναφείς ιατρικές ειδικότητες.

Σεβασμός

Ο σεβασμός της ατομικής αξιοπρέπειας και η διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου του ασθενούς

Συνεχής επιμόρφωση

H συνεχής επιμόρφωση, επιστημονική και ακαδημαϊκή εξέλιξη του ιατρικού δυναμικού.

Εκπαίδευση νέων χειρουργών

Η εκπαίδευση νέων χειρουργών και η επιμόρφωση του νοσηλευτικού δυναμικού.

Αυτοαξιολόγηση

Η αυτο-αξιολόγηση και συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

24ώρη νοσηλευτική φροντίδα

Η παροχή 24ώρης – αδιάλειπτης νοσηλευτικής φροντίδας.

Υιοθέτηση νέων τεχνικών

Η υιοθέτηση νέων αναδυόμενων τεχνικών – τεχνολογιών ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής

Εξατομικευμένη αντιμετώπιση του ασθενούς

Η ασφαλής, υψηλών επιστημονικά απαιτήσεων, εξατομικευμένη αντιμετώπιση του ασθενούς στα πλαίσια ομάδας με παράλληλη διατήρηση προσωπικής επαφής με το θεράποντα χειρουργό πριν, κατά αλλά και μετά τη νοσηλεία του.

Ελεύθερη πρόσβαση ασθενών

Η σταθερή λειτουργία συστήματος ελεύθερης πρόσβασης τόσο σε τακτική όσο και σε επείγουσα βάση (open access patient flow system)